Välkommen till Spelinspektionen

Poker chips jämför sveriges lotterier spelas

Uppdraget Vårt uppdrag har varit att undersöka, i vad mån folkrörelserna i högre grad än för närvarande kan finansiera sin verksamhet genom ökade intäkter av lotterier och spel och i vad mån det ur kontrollsynpunkt är möjligt att förenkla eller avreglera vissa lotteriformer. Översynen bör leda till förslag om ändringar som gör att lagstiftningen blir enklare att förstå, överblicka och tillämpa. I uppdraget har ingått att särskilt undersöka om lotteriintäkterna kan öka genom att folkrörelserna i högre grad än för närvarande ges möjligheter att använda sig av modern lättkontrollerad teknik och att öppna ytterligare möjligheter till lotterier med penningvinster. Till uppdraget har hört att utvärdera de ändringar i bl. Det har även stått kommittén fritt att utöver vad som direkt angetts i direktiven utreda och lägga fram förslag till andra åtgärder som positivt kan påverka folkrörelsernas möjligheter att skaffa sig intäkter genom lotterier och spel. SOU Original 18 2. Gällande rätt Regler om lotterier finns i lotterilagen och lotteriförordningen Reglernas syfte är främst att säkerställa att lotterier inte anordnas för obehöriga ändamål och att behållningen av lotterierna kommer de avsedda ändamålen tillgodo i tillräcklig omfattning. Konsumentintresset är principiellt underordnat ändamålen men vissa minimikrav måste upprätthållas när det gäller insatsernas storlek, vinsternas storlek, antal och kvalitet samt fördelningen av vinsterna.

Licensgivna spelbolag

Spelinspektionen Spelinspektionen är den myndighet som skall säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även delta till att minska riskerna för dom sociala skadeverkningar som spelande kan bibringa. Vi verkar för en sund samt säker spelmarknad. Vi ska bidra mot ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.