Bästa Casino Spelet Flashback

Casino utan omsättningskrav flashback european

Citat: Ursprungligen postat av g0dspirit Jag kan säga till dig, att ångesten som jag har levt med sedan det hände kommer jag nog aldrig komma över, jag tror även att jag aldrig kommer kunna vinna en sådan vinst igen, någonsin. Jag vet att det finns en som är värre, det står i någon tråd som har med spel att göra, killen vann tusen på bloodsuckers som han under en natt spelade bort - precis allt. Jag vet inte hur jag ska beskriva, tänkt dig att man spelar bort en liten del av pengarna på ena sidan, och tänker att äsch, jag har ju ändå massor av pengar på den andra sidan och man bara kör på utan att tänka. Sen när dom är slut, inser man vad man har gjort och man tänker, Shit, jag måste fan vinna tillbaka pengarna, jag vann ju 50K nyss, de borde jag kunna göra igen - Man nallar 10K och trycker in maxbett på och vipps så var dom 10 tusen borta, efter ungefär 10 snurr, sen gör du samma sak, fast du tänker istället Jag sänker insattsen och vipps, 20 snurr så var dom borta. Jag är helt allvarlig och kan säga att hade jag varit i mitt rätta mentala tillstånd hade det aldrig hänt. Du fortsätter dricka öl och dra i dig kola. Jag tror fan att vem som helst skulle vara kapabel till det jag har gjort med tanke på omständigheterna. Nu har jag inte dåligt med pengar, därav kan jag nog hantera detta någorlunda bra med tidens hjälp. Men dåligt mår jag, och har extrem ångest.

No Casino bonus

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category Analytics. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category Other. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category Necessary. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category Performance. It does anmärkning store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features. Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Skapa login med BankID – Utan konto

Han sa det var ok så mig fick hans mail inkl personnummer vilket ändå går att ta reda gällande, persnr alltså. Skapade ett konto gällande Bertil. Tot blev det kr omsatt å klart efter några timmar. Ringde kompisen och sa att jag förmå omsätta spinnen efter några timmar. Odla han foto bara leg. Sen fick han ut pengarna på kontot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.